Proizvodi

AdBlue®

UREA Automotive

Fosforna kiselina

Amonijačna Voda 24-25%

Azotna kiselina

Metanol

KOH Kalijum hidroksid ljuspe

Polialuminijum hlorid

Natrijum Hidroksid

Natrijum Hipohlorit

Sumporna kiselina

Sirćetna kiselina 80%

Urea Rastvor 40%

Sirćetna kiselina 99%

HCL Hydrochloric Acid

KOH Kalijum hidroksid tecnost

Palmino ulje

Palmina mast

Hajde da radimo zajedno.